OIMO cafe Zenpukuji (Kichijoji)

OIMO cafe Zenpukuji

[Sweet Potato Menu]
You can enjoy sweet potatoes here!
They bake the sweet potatoes in a special style called Tsuboyaki!

TOP↑